MUSIC-FESTIVAL-BACKGROUND5

מוצ"ש || 7 בספטמבר 2019 || בשעה 20:00

וידמן
דמעות המוזות
מיכאל בארנבוים
כינור יורג וידמן קלרינט אלנה בשקירובה  פסנתר

עלילות הוואלס הווינאי
ההיסטוריה המוסיקלית של הוואלס הווינאי משוברט ועד יוהאן שטראוס || 
ריינר הונק, קתרין ראבוס
כינור אורי קם ויולה נביל שהאטה קונטרבס

הפסקה

ליגטי
שלישייה לקרן, לכינור ולפסנתר
בן גולדשיידר קרן קלרה-ג'ומי קנג כינור סאנווק קים פסנתר

מנדלסון
שמיניית מיתרים במי במול מז'ור, אופ' 20
ריינר הונק, פרידמן אייכהורן, סטיבן ווארטס, קתרין ראבוס כינור
אדריאן לה מארקה, מדלן קארוצו ויולה קלאודיו בוהורקז, אסטריג סירנוסיאן צ'לו

כל הקונצרטים 3-7 בספטמבר 2019

יום שלישי || 3 בספטמבר 2019 || בשעה 19:30
יום רביעי || 4 בספטמבר 2019 || בשעה 19:30
יום חמישי || 5 בספטמבר 2019 || בשעה 19:30
יום שישי || 6 בספטמבר 2019 || בשעה 12:00
יום שישי || 6 בספטמבר 2019 || בשעה 20:00
שבת || 7 בספטמבר 2019 || בשעה 12:00
שבת || 7 בספטמבר 2019 || בשעה 20:00

לצערנו סר אנדרש שיף ואלכסנדר קניאז'ב נאלצו לבטל את השתתפותם בפסטיבל השנה בשל מצבם הבריאותי. כתוצאה מכך, חלו מספר שינויים בתכנית הקונצרטים. אנו מבקשים להביע את הערכתנו הרבה לכל המוסיקאים, ובמיוחד לצ'לן הלל צרי, אשר בהתראה קצרה, התגייסו להחליף אותם והציעו להירתם ולבצע יצירות חלופיות.

גלילה למעלה