MUSIC-FESTIVAL-BACKGROUND5

תוכנית הפסטיבל 31.8-4.9.2021

יוהאן סבסטיאן באך

אינבנציות בשלושה קולות (עיבוד: סיטקובצקי) (כ-5 דקות)
 • דמיטרי סיטקובצקי כינור
 • מתן נוסימוביץ' ויולה
 • טים פארק צ'לו

פליקס מנדלסון

קטע קונצרטי מס' 1 בפה מינור, אופ' 113 (כ-8 דקות)
 • פסקל מוראגז, רון זלקה קלרינט
 • אלנה בשקירובה פסנתר

אלה מילך-שריף

רביעיית קלרינט (בכורה עולמית) (כ-12 דקות)בהזמנת הפסטיבל 2020
 • פסקל מוראגז קלרינט
 • יאמן סעדי כינור
 • הרטמוט רוהדה ויולה
 • טים פארק צ'לו

פליקס מנדלסון

קטע קונצרטי מס' 2 ברה מינור, אופ' 114 (כ-8 דקות)
 • פסקל מוראגז, רון זלקה קלרינט
 • אלנה בשקירובה פסנתר

הפסקה קצרה

רסיטל: סר אנדרש שיף מנגן באך

יוהאן סבסטיאן באך

סונטה לכינור ולמקלדת במי מז'ור, רי"ב 1016 (כ-15 דקות)
 • דיאנה טישצ'נקו כינור
 • סר אנדרש שיף פסנתר

פולין ויארדו

שירים (כ-12 דקות)
 • אנה סמואיל סופרן
 • ירון קולברג פסנתר

פאני מנדלסון

רביעיית מיתרים במי במול מז'ור (כ-20 דקות)
 • יאמן סעדי, מוחמד היבר כינור
 • מתן נוסימוביץ' ויולה
 • איוואן קריזנה צ'לו

הפסקה קצרה

רוברט שומאן

שלוש רומנסות, אופ' 94 (כ-10 דקות)
 • מיכאלה מרטין כינור
 • ירון קולברג פסנתר

קלרה שומאן

שלוש רומנסות, אופ' 22 (כ-10 דקות)
 • יאמן סעדי כינור
 • אלנה בשקירובה פסנתר

יוהאנס ברהמס

סונטה לפסנתר ולצ'לו מס' 1 במי מינור, אופ' 38 (כ-25 דקות)
 • סר אנדרש שיף פסנתר
 • איוואן קריזנה צ'לו

יוהאן סבסטיאן באך

אינבנציות בשלושה קולות (עיבוד: סיטקובצקי) (כ-5 דקות)
 • דמיטרי סיטקובצקי כינור
 • הרטמוט רוהדה ויולה
 • טים פארק צ'לו

איגור סטרווינסקי

סוויטה מתוך "סיפורו של חייל" (כ-18 דקות)
 • דמיטרי סיטקובצקי כינור
 • פסקל מוראגז קלרינט
 • ירון קולברג פסנתר

דמיטרי שוסטקוביץ'

שבע רומנסות על-פי שירים מאת אלכסנדר בלוק, אופ' 127 (כ-20 דקות)
 • אנה סמואיל סופרן
 • אנטון ברכובסקי כינור
 • איוואן קריזנה צ'לו
 • אלנה בשקירובה פסנתר

הפסקה קצרה

מייצ'יסלב ויינברג

סונטה לשני כינורות, אופ' 69 (כ-15 דקות)
 • גדעון קרמר, מדרה פטרסון כינור

אנטונין דבוז'אק

חמישיית פסנתר מס' 2 בלה מז'ור, אופ' 81 (כ-40 דקות)
 • אנטון ברכובסקי, דיאנה טישצ'נקו כינור
 • מתן נוסימוביץ' ויולה
 • ג'ינג ז'או צ'לו
 • דויד קדוש פסנתר

וולפגנג אמדאוס מוצרט

חמישיית קרן במי במול מז'ור, ק' 407 (כ-20 דקות)
 • סרגיי נקריאקוב פלוגלהורן
 • כריסטוף פופן כינור
 • אורי קם, הרטמוט רוהדה ויולה
 • פרנס הלמרסון צ'לו

קלרה שומאן

שלישיית פסנתר בסול מינור, אופ' 17 (כ-20 דקות)
 • מוחמד היבר כינור
 • אסטריג סירנוסיאן צ'לו
 • דויד קדוש פסנתר

פרנץ שוברט

דואו לכינור ולפסנתר בלה מז'ור, ד' 574 (כ-22 דקות)
 • גדעון קרמר כינור
 • סר אנדרש שיף פסנתר

הפסקה קצרה

יוהאנס ברהמס

שני שירים לקול, לוויולה ולפסנתר, אופ' 91 (כ-15 דקות)
 • דורותיאה רושמן סופרן
 • אורי קם ויולה
 • סר אנדרש שיף פסנתר

יוהאנס ברהמס

שלישיית פסנתר מס' 3 בדו מינור, אופ' 101 (כ-25 דקות)
 • דיאנה טישצ'נקו כינור
 • ג'ינג ז'או צ'לו
 • בשארה הארוני פסנתר

יוהאן סבסטיאן באך    

אינבנציות בשלושה קולות (עיבוד: סיטקובצקי) (כ-5 דקות)
 • דמיטרי סיטקובצקי כינור
 • אורי קם ויולה
 • איוואן קריזנה צ'לו

דמיטרי שוסטקוביץ'

5 קטעים לשני כינורות ולפסנתר (עיבוד: אטובמיאן) (כ-10 דקות)
 • גדעון קרמר, מדרה פטרסון כינור
 • בשארה הארוני פסנתר

פרנץ שוברט

סונטה בלה מינור לארפג'ונה ולפסנתר, ד' 821 (כ-30 דקות)
 • מיכאל בארנבוים ויולה
 • אלנה בשקירובה פסנתר

הפסקה קצרה

רוברט שומאן

"סיפורי אגדה" אופ' 132 (כ-20 דקות)
 • פסקל מוראגז קלרינט
 • מיכאל בארנבוים ויולה
 • אלנה בשקירובה פסנתר

פליקס מנדלסון

חמישיית מיתרים מס' 2 בסי במול מז'ור, אופ' 87 (כ-28 דקות)
 • מיכאלה מרטין, מוחמד היבר כינור
 • אורי קם, מיכאל בארנבוים ויולה
 • פרנס הלמרסון צ'לו

יוהאן סבסטיאן באך

אינבנציות בשלושה קולות
(עיבוד: סיטקובצקי)
(כ-5 דקות)

 • דמיטרי סיטקובצקי כינור
 • מיכאל בארנבוים ויולה
 • טים פארק צ'לו

גיה קנצ'לי

דמדומים (כ-20 דקות)

 • גדעון קרמר, מדרה פטרסון כינור
 • עידו עקוב סינתיסייזר
 • תזמורת מיתרים
 • דמיטרי סיטקובצקי מנצח

גלינה אוסטוולסקיה

סונטה לפסנתר מס' 4 (כ-9 דקות)

 • יפים ברונפמן פסנתר

הפסקה קצרה

אנטוניו ויואלדי

אריה: "לעיתים קרובות השמש" מתוך "אנדרומדה המשוחררת", רי"ו נספח 117 (עיבוד: מ. נקריאקוב) (כ-10 דקות)

 • סרגיי נקריאקוב פלוגלהורן
 • תזמורת מיתרים

דמיטרי שוסטקוביץ'

קונצ'רטו בדו מינור לפסנתר, לחצוצרה ולכלי-מיתר, אופ' 35 (כ-24 דקות)

 • יפים ברונפמן פסנתר
 • סרגיי נקריאקוב חצוצרה
 • תזמורת מיתרים

יוהאן סבסטיאן באך

אינבנציות בשלושה קולות (עיבוד: סיטקובצקי) (כ-5 דקות)
 • דמיטרי סיטקובצקי כינור
 • מיכאל בארנבוים ויולה
 • אסטריג סירנוסיאן צ'לו

נדיה בולאנז'ה

3 קטעים לצ'לו ולפסנתר (כ-8 דקות)
 • אסטריג סירנוסיאן צ'לו
 • דויד קדוש פסנתר

לילי בולאנז'ה

3 קטעים לכינור ולפסנתר (כ-8 דקות)
 • מוחמד היבר כינור
 • דויד קדוש פסנתר

פרנץ שוברט

פנטזיה בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים, ד' 940 (כ-20 דקות)
 • יפים ברונפמן, אלנה בשקירובה פסנתר

הפסקה קצרה

רוברט שומאן

שירי מריה סטיוארט, אופ' 135 (כ-10 דקות)
 • דורותיאה רושמן סופרן
 • אלנה בשקירובה פסנתר

פליקס מנדלסון

שמיניית מיתרים במי במול מז'ור, אופ' 20 (כ-33 דקות)
 • כריסטוף פופן, דיאנה טישצ'נקו, מדרה פטרסון, מוחמד היבר כינור
 • אורי קם, הרטמוט רוהדה ויולה
 • ג'ינג ז'או, אסטריג סירנוסיאן צ'לו
גלילה למעלה

לצערנו הרב אנו מודיעים כי הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים שאמור היה להתקיים מה-31 באוגוסט עד ה-4 בספטמבר, בוטל עקב מגבלות הקורונה החדשות.

למרבה הצער, לא ניתן כיום להזמין אומנים מחו"ל בהתאם לתקנות הבידוד הנוכחיות ולראשונה בתולדותנו מזה עשרים וארבע שנים לא נותרה לנו ברירה אלא לבטל את הפסטיבל.

הביטול מתסכל מאוד את האומנים שאינם יכולים להגיע ולהופיע, את הקהל שלנו שציפה לפסטיבל הזה, ולנו, צוות הפסטיבל שעבד קשה כל כך כדי לתכנן את הקונצרטים הנפלאים הללו, למרות משבר הבריאות המתמשך.

אנו מצפים מאוד לראות את כולכם בשנה הבאה, הנגנים והקהל היקרים שלנו.

אלנה בשקירובה, מנהלת מוסיקלית
עו"ד יחזקאל ביניש, יו"ר
אורי דרור, מפיק
וכל צוות הפסטיבל.

——————————————–

 

במהלך שבוע הבא, החל מיום ראשון הקרוב ה- 8.8.2021
נפעל להחזר מלא של כל התשלומים שהתקבלו מהקהל.

הירשם לניוזלטר שלנו: