Project Description

גבי שפלר – פעמונים

נולד בירושלים. פרופסור לפסיכולוגיה ופסיכואנליטיקאי, בקתדרה לפסיכואנליזה על שם פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים. למד נגינה בפסנתר אצל ריקה זראי, טובה ברלין-פפיש ופרופ' חיים אלכסנדר, ונגינה בפעמונים אצל פרופ' אפרם דלמונט מבלגיה שהכשיר נגני פעמונים בימק"א ירושלים בשנת 1973. גבי שפלר עורך עיבודים של שירים עבריים ונעימות קלאסיות קלות לפעמונים. הוא הופיע בפסטיבל ישראל ובפסטיבל באך בימקא ירושלים, וניגן על פעמוניות בצרפת, הולנד, בלגיה וארה"ב.