Project Description

לידיה בייך – כינור

ילידת סנט-פטרסבורג למשפחה אוסטרית. החלה את לימודי הכינור בגיל 4, והמשיכה ללמוד בווינה אצל פרופ' בוריס קושניר. הופיעה ברחבי העולם ברסיטלים וכסולנית עם התזמורות המובילות וטובי המנצחים. כנגנית מוסיקה קאמרית הופיעה בפסטיבל יוקרתיים, ביניהם הפסטיבלים בזלצבורג, בווינה, בדוברובניק וביוהאנסבורג. בשנת 2008 יצא התקליטור הראשון שלה בחברת דויטשה גרמופון ובו קונצ'רטי מאת מנדלסון ופרוקופייב, ובעקבותיו, בשנת 2011, יצא התקליטור “Violin in Motion”. לתקליטור זה הופיע אלבום המשך שיצא כתקליטור וכ-DVD, ובו היא מנגנת יחד עם הפסנתרן מתיאס פלצברגר עיבודים פרי עטם של מוסיקה לבלט. מאז שנת 2014 היא מלמדת באוניברסיטה למוסיקה ולאמנויות בווינה. לידיה מנגנת על כינור גווארנרי משנת 1732.