מלחין שם היצירה אמנים
הינדמית מוסיקה קאמרית קטנה, אופ' 24/2 חמישיית תל אביב:רואי אמוץדני ארדמןיגאל קמינקא נדב כהןאיתמר לשם
בריטן לקרימה, אופ' 48א טטיאנה מזורנקואלכסנדר מלניקוב
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור, אופ' 14 מיכאלה מרטיןטאמאקי קאוואקובו טטיאנה מזורנקודניס קזוחיןפרנס הלמרסון
הפסקה
בטהובן שישה שירי גלרט, אופ' 48 רוברט הולאלנה בשקירובה
הול שירי לילה רוברט הולאלנה בשקירובה
שומאן חמישיית פסנתר במי במול מז'ור, אופ' 44 אלנה בשקירובהראיינר הונק אסף מעוזמדלן קארוצואנדריאס ברנטליד